czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Syryjczyk udawał Greka

140views

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach w wyniku przeprowadzonej kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP zatrzymali obywatela Syrii.

19-letni cudzoziemiec po przylocie samolotu rejsowego z Aten został poddany kontroli przez funkcjonariuszy Placówki SG w Krakowie–Balicach pełniących służbę w ramach patrolu z zadaniem przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji. Legitymowany mężczyzna przedstawił grecki dowód osobisty. Okazało się, że dokument został przerobiony. Dodatkowo w trakcie przeszukania jego bagażu, ujawniono podrobiony dowód osobisty wydany przez władze Rumunii. Oba dokumenty zostały zatrzymane, jako dowody w sprawie.

Syryjczyk został zatrzymany w związku z usiłowaniem nielegalnego przekroczenia granicy RP poprzez posłużenie się przerobionym dokumentem wydanym na inną osobę. W trakcie przesłuchania przyznał się on do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze. Otrzymał grzywnę w wysokości 2000 zł.

Komendant Placówki SG w Krakowie-Balicach wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu oraz wydał wobec obywatela Syrii postanowienie o zastosowaniu środków alternatywnych poprzez zgłaszanie się cudzoziemca raz w miesiącu do Placówki Straży Granicznej w Krakowie–Balicach.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej