piątek, 14 czerwca, 2024
artykuły

Ta sama przyczyna zatrzymania

305views

Wczoraj funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie wszczęli kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w miejscowości Kraków, w wyniku której zatrzymano obywatela Bangladeszu oraz obywatelkę Tajlandii.

Dwoje osób różnych narodowości łączy ten sam powód zatrzymania. Po przybyciu do Polski w celu podjęcia pracy chcieli złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w związku z utratą ważności wizy oraz w związku z utratą ważności karty pobytu. Jednak do dnia wszczęcia kontroli nie uzyskali żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP, a także innych państw terytorium Schengen.

W związku z zaistniałą sytuacja Komendant Placówki SG w Krakowie wydał cudzoziemcom decyzje o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

           Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału  Straży Granicznej