środa, 4 października, 2023

archivebiałorusin wpadł w ręce strazy granicznej