sobota, 18 maja, 2024

archivedzięki współpracy granicznej polski i słowacji zatrzymano złodziei paliwa na wartość 10 tyś złotych