sobota, 15 czerwca, 2024

archivekontrola cudzoziemców przez straż graniczną wykazała brak dokumentów