sobota, 15 czerwca, 2024

archivena przejsciach granicznych i lotniskach pokazuj polski dokument tożsamości