sobota, 15 czerwca, 2024

archiveobywatel nepalu został zatrzymany przez straż graniczną