piątek, 23 lutego, 2024

archiveobywatel uzbekistanu usłyszał zarzuty i otrzymał karę w wykości 1200 zł