czwartek, 7 grudnia, 2023

archivepirotechnik ustalił że niewybuchy są niemieckie