piątek, 22 września, 2023

archiverelacja filmowa z święta sądeckiej policji