piątek, 14 czerwca, 2024

archivestrażgraniczna wydała decyzję opuszczenia polski przez albańczyków