niedziela, 26 maja, 2024

archiveświeto policji na deptaku w krynicy