piątek, 22 września, 2023

archiveświeto policji na deptaku w krynicy