niedziela, 24 września, 2023

archiveświęto sądeckiej policji w krynicy