sobota, 15 czerwca, 2024

archivezatrzymani na krakowskim lotnisku przez straż graniczną