niedziela, 26 maja, 2024

archivezatrzymany prze sądecką policję