sobota, 15 czerwca, 2024

archivezatrzymany przez straż graniczną z czerwoną notą interpolu