piątek, 19 lipca, 2024
artykuły

Ubiegali się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

733views

W dniach 26-28 czerwca w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzono II etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Starający się do służby musieli wykazać się wiedzą ogólną oraz posługiwać się jednym z języków obcych. Następnie poddali się testowi sprawności fizycznej. Na zakończenie tego etapu postępowania kwalifikacyjnego odbyła się rozmowa kwalifikacyjna przed specjalnie na ten cel powołaną komisją egzaminacyjną.

Kandydatów do służby w Straży Granicznej, którzy pomyślnie zdali egzaminy, czekają teraz kolejne  etapy procedury naboru – badanie psychofizjologiczne ( tzw. wariograf) oraz komisja lekarska.

***

Informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „Nabór do służby”:

https://www.karpacki.strazgraniczna.pl/ko/komenda/nabor-do-sluzby/17746,Nabor-do-sluzby.html

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

           Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału