sobota, 15 czerwca, 2024
artykuły

Udany wyjazd w dużej mierze zależy od naszego przygotowania

206views

Dwa dni i kilka nieprzyjemnych dla podróżnych sytuacji na lotnisku, których można było uniknąć. Przez niedopatrzenie i nieznajomość przepisów jeden Brytyjczyk i czworo Polaków musiało przerwać planowane podróże.

W piątek 9 lutego funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie – Balicach w lotniczym przejściu granicznym odmówili wjazdu do Polski obywatelowi Wielkiej Brytanii. Mężczyzna, który przyleciał z  Manchesteru w trakcie kontroli granicznej przedstawił paszport, w którym brakowało 4 stron wizowych. Oznaczało to, że cudzoziemiec posiada nieważny paszport, gdyż wybrakowany dokument nie uprawniał do przekroczenia granicy i wjazdu do Polski. W związku z wydaną przez Komendanta Placówki SG w Krakowie-Balicach decyzją o odmowie wjazdu, Brytyjczyk wrócił do ojczyzny wieczorem następnego dnia.

Z kolei w sobotę rano, funkcjonariusze SG dokonali odprawy granicznej pasażerów wylatujących do Londynu Luton. 16-letnia obywatelka Polski podróżowała pod opieką matki. Młoda kobieta przedstawiła do kontroli polski paszport, który stracił ważność w dniu 16 stycznia 2024 r. Nieważny paszport został anulowany i zwrócony dotychczasowemu posiadaczowi. Matkę nastolatki pouczono o konieczności wyrobienia nowego dokumentu. Ponieważ 16-latka nie posiadała innego ważnego polskiego dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, nie zezwolono jej na przekroczenie granicy RP.

Tego samego dnia wieczorem matka z dwójką dzieci chciała wylecieć do Londynu Stansted. Podróżni przedstawili do kontroli paszporty wydane przez władze Wielkiej Brytanii, w których stwierdzono stemple kontroli granicznej potwierdzające wjazd do Polski na początku sierpnia ubiegłego roku. Cała trójka „przeterminowała” dopuszczalny okres pobytu w ruchu bezwizowym. Polacy nie posiadali innych ważnych polskich dokumentów podróży. W związku z tym, nie zezwolono im na wyjazd z Polski. Rodzica podróżującego z dziećmi pouczono o konieczności posiadania polskich dokumentów przy przekraczaniu granicy.

PAMIĘTAJ!!!

Przed podróżą upewnij się, czy masz wszystkie niezbędne dokumenty. Sprawdź ich ważność i stan! 

Swój ważny dokument musi posiadać również dziecko.

Każdy, bez względu na wiek, musi mieć dokument uprawniający do przekroczenia granicy. W zależności od kierunku podróży potrzebny jest dowód osobisty lub paszport oraz wiza (jeśli jest wymagana). Przed planowaną podróżą należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie wymagane dokumenty oraz – co najważniejsze! – sprawdzić ważność i stan dokumentów oraz wymogi kraju docelowego.

Podczas podróży po krajach Unii Europejskiej, pomimo braku kontroli na granicy wewnętrznej, trzeba posiadać ważny dokument potwierdzający naszą tożsamość i obywatelstwo, czyli dowód osobisty lub paszport. W przypadku ewentualnej kontroli na terenie innego kraju w ten sposób wykażemy, że przysługuje nam prawo do swobodnego podróżowania.

Przypominamy również, że do 2 marca 2024 r. prowadzone są kontrole graniczne na granicy polsko-słowackiej na wjazd do RP. Granicę tą można przekraczać w wyznaczonych miejscach.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

                  Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej