sobota, 15 czerwca, 2024
artykuły

Unieważnione dowody osobiste Polaków i wybrakowany paszport Brytyjczyka

186views

Dwa dni i 5 niepotrzebnych dla podróżnych sytuacji, których można było uniknąć. Po wylądowaniu w Polsce, poprzez niedopatrzenie i nieznajomość przepisów, czworo Polaków i jeden Brytyjczyk, ze względu na problemy z dokumentami podróży nie przeszło pozytywnie odprawy granicznej.

Dwa dni i 5 niepotrzebnych dla podróżnych sytuacji, których można było uniknąć. Po wylądowaniu w Polsce, poprzez niedopatrzenie i nieznajomość przepisów,  czworo Polaków i jeden Brytyjczyk, ze względu na problemy z dokumentami podróży nie przeszło pozytywnie odprawy granicznej.

Z Dublina przyleciał ojciec z córką. Podczas kontroli okazało się, że dowód osobisty 5-letniej dziewczynki ponad miesiąc temu stracił ważność i figurował w bazach danych, jako unieważniony administracyjnie.

Z kolei po przylocie samolotu rejsowego z Manchesteru do odprawy zgłosili się dwaj Polacy w wieku 20 i 27 lat. Ich paszporty zostały unieważnione ze względu na zmianę danych osobowych.

Następnie z Dublina przyleciała 33-letnia obywatelka RP, której dowód osobisty został unieważniony administracyjnie, również w związku ze zmianą danych.

Całą trójkę Polaków oraz opiekuna kilkuletniej dziewczynki pouczono o konieczności wyrobienia nowych dokumentów. Te unieważnione zwrócono dotychczasowym posiadaczom, zgodnie z wyrażoną przez nich wolą.

Natomiast z Birmingham przyleciał obywatel Wielkiej Brytanii, który w trakcie kontroli granicznej przedstawił paszport z brakującymi dwoma stronami wizowymi. Wybrakowany dokument nie uprawniał cudzoziemca do przekroczenia granicy i wjazdu do Polski, gdyż w związku z uszkodzeniem był nieważny. Komendant Palcówki SG w Krakowie-Balicach wydał Brytyjczykowi decyzję o odmowie wjazdu do RP oraz decyzję o nakazie przebywania w pomieszczeniach MPL Kraków – Balice dla osób, którym odmówiono wjazdu do Polski, do czasu najbliższego możliwego wylotu do Wielkiej Brytanii.

Pamiętajmy!

Przed udaniem się w podróż zagraniczną, warto sprawdzić nie tylko datę ważności dowodu osobistego lub paszportu, ale także czy dokument jest kompletny i jaki jest jego stan.

Na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/Sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-uniewazniony-lub-zawieszony można również upewnić się, czy nasz dowód osobisty nie został unieważniony.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej