poniedziałek, 15 lipca, 2024
artykuły

Uroczyste ślubowanie w Karpackim Oddziale Straży Granicznej

391views

W piątek 23 czerwca 2023 r. na placu apelowym Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu 31 nowych funkcjonariuszy złożyło ślubowanie. Dla młodych ludzi było to przeżycie, które w ich pamięci zostanie do końca życia.

Uroczystość odbyła się w obecności Wicewojewody Małopolskiego – Mateusza Małodzińskiego,  zaproszonych gości, kadry kierowniczej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz rodzin nowo przyjętych. Ślubowanie złożyło 10 kobiet i 21 mężczyzn.

Rotę ślubowania przyjął od funkcjonariuszy Komendant Oddziału – gen. bryg. SG Stanisław Laciuga.

Słowa: „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej – ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego. Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia (…)” zostaną w pamięci i sercach młodych ludzi do końca życia.

Gen. bryg. SG Stanisław Laciuga przywitał nowo przyjętych funkcjonariuszy w szeregach formacji. Pogratulował im wybrania właściwej drogi życiowej i życzył wielu sukcesów w służbie. Generał wspomniał o tym, że służba w Straży Granicznej to zaszczyt i duma, ale wymaga również wielu poświęceń. Na koniec Komendant KaOSG pogratulował i podziękował rodzinom funkcjonariuszy za ich wychowanie oraz poprosił o wsparcie dla nich podczas codziennej służby.

Wicewojewoda Małopolski – Mateusz Małodziński podczas swojego przemówienia wyraził nadzieję, że słowa roty ślubowania staną się dla zaczynających pełnienie obowiązków służbowych funkcjonariuszy zobowiązaniem do wytrwałej służby dla ojczyzny.

Po złożeniu ślubowania młodych funkcjonariuszy na zawodową drogę pobłogosławił ks. kpt. SG Robert Młynarczyk – Kapelan KaOSG.

Podczas uroczystości zaprezentowała się Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.

Teraz przed młodymi strażnikami granicznymi kilkumiesięczne szkolenie, po ukończeniu którego rozpoczną służbę w jednostkach organizacyjnych KaOSG.

Życzymy samych sukcesów w służbie i zdobywania kolejnych szczebli kariery zawodowej.

***

Zanim nowi funkcjonariusze założyli mundur, musieli przystąpić m.in. do testów psychologicznych, badania na wariografie, sprawdzenia wiedzy ogólnej i poziomu znajomości języków obcych oraz wykazać się odpowiednią sprawnością fizyczną.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby w Straży Granicznej znajdują się w zakładce: https://bip.karpacki.strazgraniczna.pl/s09/rekrutacja-do-sluzby-w/9965,NABOR-DO-SLUZBY-PRZYGOTOWAWCZEJ-W-KARPACKIM-ODDZIALE-SG.html

Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu jest obecnie jednym z 9 Oddziałów Straży Granicznej w  Polsce.  Swym zasięgiem terytorialnym obejmuje dwa województwa: małopolskie i świętokrzyskie. Odpowiada za ochronę granicy państwowej ze Słowacją na odcinku 319, 49 km. Obowiązki służbowe wykonuje w nim 711 funkcjonariuszy oraz 171 pracowników cywilnych. 

Komendant KaOSG wykonuje swoje zadania przy pomocy podległego urzędu – Komendy Karpackiego Oddziału SG zlokalizowanej w Nowym Sączu oraz Komendantów Placówek.

W skład Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wchodzi 5 placówek: Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach, Placówka Straży Granicznej w Krakowie, Placówka Straży Granicznej w Zakopanem, Placówka Straży Granicznej w Kielcach oraz Placówka Straży Granicznej w Tarnowie.

Komendant KaOSG jak i Komendanci poszczególnych placówek są terenowymi organami Straży Granicznej, które planują, organizują, kontrolują i kierują wykonywaniem przez podległych funkcjonariuszy zadań służbowych, w szczególności w zakresie:

  • ochrony granicy państwowej
  • kontroli ruchu granicznego
  • zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji
  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości SG
  • przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców i powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Na szczególną uwagę zasługują również komórki organizacyjne KaOSG w Nowym Sączu, które pełnią funkcje reprezentacyjne na rzecz całej formacji: Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny) – pełniący funkcję Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

           Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej