niedziela, 26 maja, 2024
artykuły

Uzbek i Mongoł nielegalnie na terytorium RP

209views

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie zatrzymali dwóch cudzoziemców, w wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Pierwszy z zatrzymanych mężczyzn to obywatel Mongolii. Cudzoziemiec okazał funkcjonariuszom paszport wydany przez władze Mongolii, wraz z zamieszczoną w nim nieważną polską wizą krajową.

Natomiast drugi zatrzymany mężczyzna to obywatel Uzbekistanu. On również w trakcie prowadzonej kontroli okazał paszport wydany przez władze Uzbekistanu, wraz z zamieszczoną w nim nieważną łotewską wizą krajową.

20 – latek oraz 29 – latek stawili się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, celem złożenia wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Z uwagi na to, że na dzień kontroli cudzoziemcy nie posiadali żadnych tytułów pobytowych legalizujących ich pobyt na terytorium RP, zaistniały okoliczności uzasadniające wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.

Właściwe postępowania zostały wszczęte w tej sprawie przez Komendanta Placówki SG w Krakowie. Wobec obywatela Uzbekistanu wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, orzekając jednocześnie zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy. Drugie z postępowań trwa.

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu, kiedy to  funkcjonariusze Placówki SG w Krakowie, dokonujący kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali obywatela Gruzji. W trakcie prowadzonej kontroli mężczyzna okazał funkcjonariuszom gruziński paszport. W tym przypadku 35 – latek przeterminował legalny pobyt na terytorium RP, czego skutkiem było wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni z jednoczesnym zakazem wjazdu na terytorium RP oraz strefy

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

            Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej