czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Uzbek nie wykonał decyzji, Mołdawianin przeterminował swój pobyt o 669 dni i był poszukiwany

174views

Funkcjonariusze z Placówek Straży Granicznej w Krakowie oraz Tarnowie realizowali w dniu 22 marca br. czynności służbowe w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w miejscowościach Kraków oraz Nawojowa. W ich wyniku zatrzymano obywatela Uzbekistanu i Mołdawii.

W przypadku zatrzymanego w piątek w Krakowie 24-letniego obywatela Uzbekistanu przez Pograniczników z krakowskiej Placówki SG okazało się, że cudzoziemiec w listopadzie 2021 r. otrzymał decyzję Komendanta Placówki SG w Chełmie o zobowiązaniu do powrotu z terminem dobrowolnego powrotu 25 dni. Mężczyzna decyzji tej nie wykonał.

W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Krakowie wszczął postepowanie administracyjne związane z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. W godzinach popołudniowych z krakowskiej Placówki wyruszył konwój z zatrzymanym cudzoziemcem do Placówki SG Warszawa – Okęcie celem wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Tego samego dnia w godzinach nocnych, obywatel Uzbekistanu opuścił nasz kraj.

Natomiast Pogranicznicy z tarnowskiej Placówki SG w tym samym dniu zatrzymali w Nawojowej 23-letniego obywatela Mołdawii, który przeterminował swój pobyt w naszym kraju aż o 669 dni. W trakcie kontroli ustalono, że cudzoziemiec wjechał na terytorium państw obszaru Schengen w lutym 2022 r. przez węgierskie przejście graniczne Csengersima na podstawie paszportu biometrycznego w ramach ruchu bezwizowego. Cudzoziemiec od tego dnia przebywa nieprzerwanie na terytorium państw Schengen (stwierdzono nielegalny pobyt przez 669 dni). Dodatkowo zatrzymany był poszukiwany przez Komisariat Policji w Łodzi, w celu doprowadzenia do Aresztu Śledczego i odbycia kary w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności na podstawie art. 178a par. 1 Kodeksu karnego ( Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.). 23-latek został doprowadzony do Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie, gdzie pozostał do dyspozycji funkcjonariuszy z Placówki SG w Tarnowie. Następnego dnia ;został osadzony w Zakładzie Karnym w Tarnowie celem odbycia zasądzonej kary.

Andrzej Gulewicz  MTV24                                                                                                        

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

                Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej