niedziela, 26 maja, 2024
filmy

Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa

212views

Nowy Sącz 16 listopada 2023r.

To już trzecia międzynarodowa konferencja organizowana w budynku Akademii  Nauk Stosowanych  w Nowym Sączu, która jest poświęcona wyzwaniu dla bezpieczeństwa drogowego oraz aspektom prawnym i społecznym,  które są  związane ściśle z  tym zagadnieniem.  Dzięki konferencji występuje aktywna wymiana doświadczeń pomiędzy wiedzą, nauką, pomiędzy organizacjami pozarządowymi, pomiędzy instytucjami, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

W całym systemie bezpieczeństwa omawianym na panelach  jest też  poprawa infrastruktury drogowej, i to  dzieje się każdego dnia na polskich drogach. Drogi zmieniają się na lepsze. Istotny jest w tym nadzór, który sprawuje policja i inne służby w całym systemie bezpieczeństwa, ale też bardzo ważną jest ostatnio edukacja. Tu dużą rolę odgrywają  instytucje pozarządowe, które wspierają każdego dnia Policję, szkoły czy też samodzielnie wzmacniają  edukację, pokazując  zagrożenia jakie mogą wystąpić na polskich drogach. Podniesienie świadomości uczestnikom ruchu drogowego może wpłynąć  w sposób realny i skuteczny na dalszą poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Cały czas wytyczona jest walka o tzw.  „realną wizję zero”,  czyli:  0 osób zabitych w najbliższych latach.  I tu prowadzone są rozmowy  w kierunku zmian niektórych ustaw  i niektórych przepisów, które w dzisiejszych czasach kolidują  z poprawnym bezpieczeństwem.  Zwrócono uwagę na  nieodpowiedni do dzisiejszych czasów instruktaż nauki jazdy  oraz na nieprawidłowe i niejednokrotnie rozbieżne werdykty biegłych sądowych powypadkowych.

A więc co robić aby nie było wypadków drogowych?  Jak poprawić jeszcze dodatkowo prewencję, edukację,  jak skutecznie wpłynąć  na uczestników ruchu drogowego, by mieli świadomość  co do występujących zagrożeń. Wiadomo, że kierowcy muszą uważać  na pieszych, a piesi  muszą uważać na nadjeżdżające samochody. Nie można wchodzić na jezdnię w obrębie przejścia dla pieszych bez wcześniejszego upewnienia się czy można na nią bezpiecznie wejść.

Same przepisy nie zwrócą nikomu życia. Każdy uczestnik ruchu drogowego  winien wiedzieć, że bezpiecznie to znaczy bezpiecznie, czyli bez narażenia swojego i czyjegoś życia. Należy pamiętać o tych którzy zginęli, o rodzinach ofiar i wyciągnąć choćby  z tego wnioski!

Organizatorzy konferencji

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – Region Nowy Sącz

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Relacja filmowa

Andrzej Gulewicz  MTV24