sobota, 18 maja, 2024
Projekt bez nazwy - 1
artykuły

Z lotniska w Krakowie-Balicach deportowano niebezpiecznych cudzoziemców

188views

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej brali udział w organizowanej przez Komendę Główną SG operacji powrotowej 10 cudzoziemców. Strażnicy graniczni z Nowego Sącza odpowiedzialni byli za bezpieczeństwo całej operacji oraz przelot obcokrajowców do krajów ich pochodzenia.

Łącznie w ramach deportacji  przekazano 8 obywateli Gruzji oraz 2 obywateli Tadżykistanu. Wśród nich, aż dziewięciu obcokrajowców stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Organizacja operacji powrotowych jest złożonym, wielopłaszczyznowym procesem i jednocześnie jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania nielegalnej migracji i przeciwdziałania jej. Deportacja jest czynnikiem zniechęcającym cudzoziemców, którzy niejednokrotnie nadużywają procedur, by zalegalizować pobyt w RP i obszarze Schengen np. podczas ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Jednym z deportowanych był m.in. obywatel Tadżykistanu – członek organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie, który działał m.in. w rejonie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna  poszukiwany był na podstawie czerwonej noty Interpolu. Został zatrzymany na terenie centralnej Polski, ukrywał się pod fałszywymi danymi. Wobec tego cudzoziemca  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – po rozpatrzeniu wniosku Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu oraz o zakazie ponownego wjazdu ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw strefy Schengen przez okres 10 lat. Wydana wobec niego decyzja podlegała natychmiastowemu i przymusowemu wykonaniu.

Deportacja cudzoziemców była realizowana w ścisłej współpracy Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz  8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach.

Cudzoziemcy zostali wydaleni lotem specjalnym w asyście funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz lekarza, odpowiedzialnego za zabezpieczenie medyczne operacji.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

             Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej