sobota, 13 kwietnia, 2024
filmy

Zakończenie letniego sezonu turystycznego w Bielicznej

485views

Bieliczna, powiat Gorlice  1 października 2023r.

1 października br. miało miejsce uroczyste zakończenie letniego sezonu turystycznego w Bielicznej ( gmina Uście Gorlickie, pow. Gorlice ), w dzień obchodów święta św. Michała Archanioła, patrona tutejszej cerkwi. Mszę św. celebrował ks. Rafał Łukasik, proboszcz parafii Szymbark.

Na uroczystości odpustowe połączone z biesiadą przy ognisku zaprosiła wspólnota parafii w Banicy oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Banicy. Na tegoroczną imprezę przybyło bardzo dużo mieszkańców okolicznych miejscowości oraz przyjechali bardzo licznie na swoich lśniących maszynach motocykliści zrzeszeni  w MotoSacz Nowy Sącz.

W Bielcznej  pozostała tylko cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła z 1796 roku (  otwarta całą dobę dla turystów ),  jako jedyna zachowana budowla spośród 32 domów, które zamieszkiwało 211 Łemków.

W 1947 roku, po akcji „Wisła” miejscowość całkowicie opustoszała. Pozostały po niej  tylko zapisy w historii oraz nieliczne ślady podmurówek domów i pomieszczeń gospodarczych. Świątynia jest otwarta całą dobę. W otoczeniu cerkwi znajduje się jedynie stary cmentarz łemkowski, z nielicznymi nagrobkami. We wsi zachowało się kilka krzyży i kapliczek przydrożnych. Sezonowo prowadzi się tu wypas owiec. Teren dawnej  wsi, obecnie części Izb, nigdy nie został ponownie zasiedlony.

Sama miejscowość jest pięknie położona w dolinie rzeki Białej, u podnóża północnych stoków Lackowej, najwyższego po polskiej stronie szczytu Beskidu Niskiego. Dojazd lub dojście od strony od strony Izb, ok. 3 km.

Rozmawiała Teresa Dziurna – Koło Gospodyń Wiejskich Banica

Relacja filmowa

Andrzej Gulewicz  MTV24