niedziela, 16 czerwca, 2024
artykuły

Zatrzymani za nielegalny pobyt

254views

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie niemalże codziennie zatrzymują osoby, które przebywają na terytorium RP nielegalnie. Tym razem, w wyniku kontroli legalności pobytu, zatrzymanymi okazali się obywatel Tadżykistanu oraz obywatel Turcji.

Obu mężczyzn łączy jedno…ich pobyt na terytorium Polski był nielegalny z powodu przeterminowania dopuszczalnego pobytu, do którego byli uprawnieni na podstawie posiadanych dokumentów pobytowych.

Tadżyk wjechał na terytorium państw Schengen przez drogowe przejście graniczne na Litwie, natomiast ob. Turcji przez lotnicze przejście graniczne w Czechach. Następnie cudzoziemcy na podstawie paszportów i wiz wydanych w krajach, do których przybyli, wjechali do Polski.

Po przeterminowaniu swojego pobytu w Polce, cudzoziemcy udali się do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, celem złożenia wniosku o pobyt czasowy. Niestety, ich pobyt w RP był już nielegalny. Mężczyźni nie dysponowali żadnymi innymi dokumentami upoważniającymi do legalnego pobytu na terytorium Polski.

W związku z powyższym, Komendant Placówki SG w Krakowie wobec obu mężczyzn wydał decyzje administracyjne o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu w terminie 15 dni od dnia doręczenia decyzji, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

                Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej