wtorek, 28 maja, 2024
artykuły

Polsko – chińska szajka w Kielcach

449views

Aktem oskarżenia zakończyło się dochodzenie prowadzone przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Kielcach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód przeciwko 4 osobom: 3 obywatelom Chin oraz 1 Polakowi.

Grupa w okresie od lipca 2022 roku do marca 2023 roku wyłudzała podstępem poświadczenia nieprawdy w decyzjach administracyjnych Wojewody Świętokrzyskiego, dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt rezydentów długoterminowych Unii Europejskiej.

W tym celu 3 obywateli Chin, posługiwało się przed urzędnikami Oddziału ds. Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach jako autentycznymi podrobionymi dokumentami. Dokumentami tymi były poświadczone notarialnie kopie dyplomów wydanych rzekomo przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, opatrzone sfałszowanymi podpisami notariusza jednej ze świętokrzyskich kancelarii notarialnych.

Cudzoziemcy (1 kobieta i 2 mężczyzn) działali wspólnie i w porozumieniu z obywatelem RP, który był ich pełnomocnikiem.

W trakcie prowadzonego dochodzenia funkcjonariusze kieleckiej Placówki Straży Granicznej zabezpieczyli podrobione dokumenty, złożone przez cudzoziemców do Wojewody Świętokrzyskiego w związku z ubieganiem się o pobyt rezydentów długoterminowych Unii Europejskiej, jak również ujawnione w miejscu zamieszkania pełnomocnika. Ponadto zabezpieczono mienie w postaci pieniędzy w kwocie 16 000 złotych.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu, w celu usiłowania wyłudzenia podstępem decyzji dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt rezydentów długoterminowych UE, poprzez posłużenie się przed urzędnikami państwowymi fałszywymi dokumentami.

Obywatelowi Polski przedstawiono również zarzut czynienia przygotowania do użycia jako autentycznych podrobionych dokumentów, które przechowywał u siebie w mieszkaniu.

Wszystkim osobom zamieszanym w powyższy proceder grożą wysokie kary grzywny. Większość z nich, z wyjątkiem jednego obywatela Chin przyznała się do stawianych zarzutów.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

                   Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału