czwartek, 13 czerwca, 2024

Definicje

Użyte w Polityce Prywatności wyrażenia oznaczają odpowiednio:
Cennik — ustalane przez malopolskie.tv opłaty, do uiszczania których zobowiązany jest Użytkownik z tytułu usług świadczonych przez malopolskie.tv.
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie, wraz z możliwością umieszczenia dodatkowych informacji, opublikowane przez malopolskie.tv w ramach Serwisu malopolskie.tv.
Regulamin — niniejszy Regulamin sporządzony przez malopolskie.tv, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu malopolskie.tv wraz z Polityką Prywatności.
Polityka prywatności — integralna część Regulaminu, określająca funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu malopolskie.tv.
Serwis — strona internetowa prowadzona pod adresem malopolskie.tv, którą zarządza Administrator
Administrator
Przedmiot ogłoszenia — towar, produkt lub usługa którą Użytkownik chce sprzedać lub nabyć, o ile są dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie wymagają dodatkowych zezwoleń i koncesji.
Serwis malopolskie.tv — usługa świadczona przez malopolskie.tv w ramach internetowego serwisu ogłoszeniowego, służącego użytkownikom internetu do zamieszczania oraz przeglądania ogłoszeń, dostępny w domenie www. malopolskie.tv, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora.
Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu lub innych serwisów administrowanych przez Administratora, które odnoszą się do tej strony Użytkownik akceptuje zasady zawarte Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników serwisów zarządzanych przez Administratora.
Użytkownik zawsze ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia ich z Serwisu.
Jeśli Użytkownik nie zgadza się tą Polityką Prywatności nie może korzystać z Serwisu i nie może udostępniać Administratorowi żadnych swoich danych osobowych.

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisów zarządzanych przez Administratora Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będzie proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W szczególnych przypadkach może zostać poproszony o dokładniejsze dane, które będą niezbędne do realizacji zamówionej usługi.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły, jeśli niepodane dane są wymagane do jej poprawnego wykonania.
Niezapowiedziane wiadomości
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskał poprzez zarządzane Serwisy. Pod tym określeniem rozumie się informacje niekomercyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy produktów własnych Administratora, produktów Partnerów i Klientów z którymi Administrator współpracuje lub została opłacona przez Partnera lub Klienta Administratora.
Jawne dane osobowe
Dane osobowe pozostawione przez Użytkownika jako dane kontaktowe ogłoszenia imienia, nazwiska lub pseudonimu, emaila, numeru telefonu podawane przy okazji dodawania ogłoszenia są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma praktycznej możliwości zabezpieczenia Użytkownika przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Użytkownikowi nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
Cookies (Ciasteczka)
Serwis wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umożliwienia danej operacji. Przykładem wykorzystania cookies w serwisie może być zapamiętywanie niektórych danych użytkowników, powracających na stronę Serwisu. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
Wyłączenie odpowiedzialności
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w ogłoszeniach zamieszczonych w Serwisie.
Administrator nie bierze na siebie odpowiedzialności za oferty i reklamy zamieszczone w treści ogłoszeń lub reklam. Użytkownik powinien być ostrożny, odpowiadając na ofertę bądź wysyłając pieniądze. Administrator przykłada najwyższą wagę do tego, aby Użytkownicy i reklamodawcy, którzy publikują swoje ogłoszenia i reklamy na łamach Serwisu byli wiarygodni, ale nie może odpowiadać za ich czyny.

Wszelkie stosunki między odwiedzającymi serwis a Administratorem i Serwisem zostały zawarte w regulaminie.