środa, 24 kwietnia, 2024
artykuły

Zatrzymani Albańczyk i Uzbek – jeden posługiwał się fałszywymi dokumentami, a drugi przebywał nielegalnie w Polsce

173views

Wczoraj 28 marca br. funkcjonariusze z Placówki SG w Kielcach oraz Placówki SG w Krakowie-Balicach w wyniku podejmowanych czynności służbowych zatrzymali obywateli Uzbekistanu oraz Albanii.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kielcach przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w miejscowości Kielce. W jej wyniku zatrzymano 31-letniego obywatela Uzbekistanu. Do kontroli okazał ważne chorwackie zezwolenie na pobyt czasowy, które w dostępnych bazach figurowało jako przedmiot podlegający zatrzymaniu. Nie okazał innego dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium RP. Cudzoziemiec został zatrzymany.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach wydał obywatelowi Uzbekistanu decyzję o zobowiązaniu do powrotu oraz decyzję o zakazie wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

Natomiast funkcjonariusze z Placówki SG Krakowie-Balicach w lotniczym przejściu granicznym na kierunku wyjazdowym z Polski zatrzymali 22-letniego obywatela Albanii. Cudzoziemiec podczas kontroli okazał przerobiony grecki paszport oraz dowód osobisty. Dokumenty sprawdzono w dostępnych bazach. Okazało się, że paszport, którym posłużył się cudzoziemiec widnieje jako przedmiot podlegający zatrzymaniu. Dokument został utracony na terytorium Grecji a prawowitym właścicielem był obywatel tego kraju.

Mężczyzna został zatrzymany w związku z tym, iż usiłował przekroczyć granicę RP wbrew przepisom. W trakcie kontroli granicznej posłużył się sfałszowanymi dokumentami. Dokumenty zostały zatrzymane jako dowody w sprawie. Wobec obywatela Albanii trwają dalsze czynności służbowe.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej