czwartek, 30 maja, 2024
okladka_sandecjana grafika
artykuły

Promocja IV tomu wydawnictwa Studia Sandecjana

343views

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Autorzy zapraszają na spotkanie promujące  IV tom rocznika  historycznego o tematyce regionalnej – STUDIA SANDECJANA.

19 października /czwartek/

godz. 17.00
Gmach Główny

ul. Jagiellońska 56
Nowy Sącz

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Patrycja Gąsiorowska – Życie codzienne klasztoru Klarysek w Starym Sączu do końca XVI wieku

Krzysztof Sajdak – O herbie Szarza (Ratułt)

Kamil Marszałek – Struktura własnościowa Kamionki Małej od średniowiecza do połowy XIX wieku

Anna Forczek-Sajdak – Historia kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach z polichromią szkoły matejkowskiej prof. Józefa Mikulskiego

Waldemar Nadolski – Sporty wodne w Nowym Sączu do 1939 roku

Grzegorz Chajko – Znane i nieznane aspekty turystyki w Piwnicznej i Rytrze

w okresie międzywojennym w świetle wybranych artykułów prasowych

Leszek Migrała – Władze miejskie Nowego Sącza w 1945 i 1946 roku

Marcin Kasprzycki – Więzienie karno-śledcze w Nowym Sączu w latach 1945-1955

Tadeusz Aleksander – Studium Nauczycielskie w Nowym Sączu (1959–1976)

MATERIAŁY

Leszek Migrała – Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej w okręgach obejmujących powiat Nowy Sącz

Patrycja Chmielowska – Przyczynek do zagadnienia strat materialnych Nowego Sącza w latach II wojny światowej

Maria Marcinowska – Wystawy Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w oddziałach na terenie miasta

MISCELLANEA

Filip Chmielewski – Wystawa „Świat zatrzymany – martwa natura na przestrzeni wieków”

Ks. Grzegorz Kiełbasa – 130 lat posługi Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Nowym Sączu

Maciej Zaremba – Saga rodziny Kłosowskich

Tadeusz Aleksander – Budynek, którego już nie ma

PRO MEMORIA

Andrzej Szkaradek – Andrzej Szczypta (1923–1988)

Barbara Bałuc – Jacek Dobosz (1942–2018)

Bartłomiej Czech – Zbigniew Obtułowicz (1929–2021)

Agnieszka Małecka – Ks. Andrzej Jedynak (1946–2022)

ZAPISKI KRONIKARSKIE

Agnieszka Małecka – Najważniejsze wydarzenia kulturalne na Sądecczyźnie

w 2022 roku

NOTATNIK BIBLIOGRAFICZNY

Marta Treit – Wybrane sandecjana z 2022 roku

Radę Naukową wydawnictwa tworzą:
– prof. dr hab. Tadeusz Aleksander
– prof. dr hab. Julian Dybiec
– prof. dr hab. Franciszek Leśniak
– dr hab. Jan Wnęk

Redaktor naczelny: Leszek Migrała

Kolegium Redakcyjne: Anna Florek, Robert Ślusarek, Piotr Tengowski, Anna Wideł.

Współpraca: Piotr Droździk, Piotr Mikołajczyk.

Na okładce: Rudolf Alt, Widok Starego Sącza, 1842, Muzeum Narodowe w Krakowie (domena publiczna).

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu