środa, 12 czerwca, 2024
artykuły

Na Sądecczyźnie jest bezpiecznie – policjanci prewencji podsumowali 2023 rok 

????????????????????????????????????
244views

Ich głównym zadaniem jest zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz wykroczeń. Policjanci prewencji, bo o nich mowa, każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny, podejmując interwencje, a także prowadząc liczne działania profilaktyczne.

W 2023 roku sądeccy policjanci podjęli łącznie ponad 61 tysięcy interwencji – 33,5 tysiąca z nich były to interwencje prewencyjne, a 27,8 tysiąca interwencje związane z kontrolami drogowymi. Liczba wszystkich interwencji podjętych przez funkcjonariuszy była niższa o 12% od liczby interwencji przeprowadzonych w 2022 roku. Funkcjonariusze przeprowadzili również 93 tysiące legitymowań.  

W minionym roku sądeccy policjanci na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zatrzymali 980 sprawców (nie wliczając w to nietrzeźwych kierujących, których było 446) oraz ujawnili ponad 54 tysiące wykroczeń, w tym ponad 33 tysiące wykroczeń porządkowych. W porównaniu do 2022 roku liczba wykroczeń zmniejszyła się o 12%, natomiast liczba wykroczeń porządkowych spadła aż o 21%, co świadczy o tym, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na Sądecczyźnie poprawia się. 

W wskazanym okresie sądeccy mundurowi zabezpieczyli 214 imprez, nie odnotowując przy tym (podobnie jak w poprzednich latach)żadnego zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego, co wskazuje na właściwe przygotowanie zabezpieczeń przez funkcjonariuszy oraz dobrą współpracę z innymi służbami i organizatorami imprez. Najważniejszymi wydarzeniami o randzie międzynarodowej i ogólnopolskiej, w czasie których sądeccy policjanci dbali o bezpieczeństwo ich uczestników oraz mieszkańców były m.in. III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023, Turniej Finałowy Pucharu Polski w Hokeju na Lodzie w Krynicy-Zdroju, Krynica Forum 2023 i zabezpieczenie wizyt głów państw na Sądecczyźnie, jak również Wybory Miss Polski oraz Miss i Mister Supranational w Nowym Sączu.

Działania profilaktyczne 

Ważnym elementem działań policjantów prewencji są również działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, a także podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat różnego rodzaju zagrożeń bezpieczeństwa. Realizują je m.in. policjanci dzielnicowi, a także profilaktycy z Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej komendy. W 2023 roku mundurowi przeprowadzili 2754 spotkania profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą i seniorami, z czego 1627 na terenie miasta Nowego Sącza, natomiast 1127 na terenie powiatu nowosądeckiego. Policjanci m.in. realizowali działania tj. „Bezpieczne Ferie”/”Bezpieczne Wakacje”, „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą/na stoku”, „Bezpieczna droga do szkoły” „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Bezpieczny Senior”, „Bezpieczny wyjazd na urlop”, , „ROADPOL Safety Days” (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego), Bezpieczny pieszy/ rowerzysta/ motocyklista, „Twoje światła-Nasze Bezpieczeństwo”. Policjanci podczas spotkań profilaktycznych poruszali również kwestie związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii, mowie nienawiści, hejtowi, handlowi ludźmi itp. Promowali też zasady bezpieczeństwa podczas licznych festynów, pikników rodzinnych i innych wydarzeń odbywających się na terenie Sądecczyzny. W działania profilaktyczne realizowane przez sądeckich policjantów angażowały się również inne instytucje, fundacje i stowarzyszenia.

Mundurowi w czasie sezonu zimowego pełnili również służby na sądeckich stokach narciarskich, natomiast w sezonie letnim na Jeziorze Rożnowskim, gdzie nie tylko dbali o bezpieczeństwo osób aktywnie spędzających czas, ale również włączali się w działania policjantów profilaktyków. 

W listopadzie 2023 roku sądeccy policjanci zorganizowali międzynarodową konferencję pn. „Wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – aspekty prawne i społeczne”. Jej celem było podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wymiana doświadczeń, dyskusja nad aktualnymi problemami występującymi w tym obszarze oraz próba wskazania nowych kierunków działań służących wyeliminowaniu zagrożeń i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Okazją dla mieszkańców Sądecczyzny do bezpośredniego kontaktu z policjantami były debaty społeczne w ramach cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.  W 2023 roku sądeccy mundurowi zorganizowali 4 takie debaty – w Nowym Sączu, Muszynie, Korzennej i Krynicy-Zdroju. Podczas tych spotkań, uwzględniając oczekiwania i potrzeby mieszkańców, wspólnie zdiagnozowano zagrożenia oraz nakreślono kierunki działań, które mają przyczynić się do poprawy lokalnego stanu bezpieczeństwa. 

W minionym roku nadal dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Sądecczyzny cieszyła się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najistotniejszą korzyścią wynikającą z funkcjonowania KMZB jest możliwość reagowania Policji na problemy zgłaszane przez mieszkańców, co zachęciło wielu z nich do zgłaszania zauważonych zagrożeń.

Na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w 2023 roku naniesiono 3835 zgłoszeń (nie licząc zgłoszeń będących żartem lub pomyłką), z czego 54,8% zostało potwierdzonych. Dotyczyły najczęściej: przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej.  

Andrzej Gulewicz  MTV24 

Źródło: Aneta Izworska

             Zespół ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu