czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Nepalczyk, Filipińczycy oraz dwoje obywateli Mołdawii zatrzymanych przez tarnowskich funkcjonariuszy SG

202views

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie realizując czynności służbowe w miejscowościach Gorlice, Muszynka oraz Tarnów zatrzymali 7 cudzoziemców. Było to dwoje obywateli Mołdawii, jeden Nepalczyk i czterech Filipińczyków.

W Gorlicach zatrzymany został 26-letni obywatel Nepalu. Nie przedstawił do kontroli żadnego dokumentu. Dane cudzoziemca potwierdzono w dostępnych bazach danych SG. Ustalono, że mężczyzna przyleciał do RP we wrześniu 2022 r. na podstawie paszportu oraz polskiej wizy krajowej, ważnej do czerwca 2023 r. Od dnia 1 sierpnia 2023 r. cudzoziemiec przebywał nielegalnie na terytorium RP, tj. 256 dni.

W miejscowości Muszynka funkcjonariusze z tarnowskiej Placówki SG zatrzymali dwoje obywateli Mołdawii (46-letnią kobietę i 74-letniego mężczyznę).

Zatrzymana kobieta przebywała nielegalnie na terytorium Polski 142 dni. Podobna sytuacja dotyczyła mężczyzny, który również po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na terytorium RP i  państw obszaru Schengen, przebywał nielegalnie w naszym kraju przez 104 dni.

Natomiast realizując czynności rozpoznawcze w Tarnowie strażnicy graniczni przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP wobec 8 obywateli Filipin – mężczyźni pracowali w Tarnowie. W wyniku podjętych działań, 4 cudzoziemców niespełniających warunków legalnego wjazdu i pobytu na terytorium RP zostało zatrzymanych. Jeden z nich, 34-latek, posłużył się węgierską kartą pobytu, która widniała w bazach danych SG, jako przedmiot podlegający zatrzymaniu.

Komendant Placówki SG w Tarnowie wobec wszystkich zatrzymanych cudzoziemców wszczął  postępowania administracyjne, mające na celu zobowiązanie cudzoziemców do powrotu. Wobec dwójki obywateli Mołdawii, Nepalczyka i jednego z Filipińczyków wydał decyzje o zobowiązaniu z orzeczeniem zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy. Z kolei wobec pozostałej trójki Filipińczyków w wieku 41, 46, 47 lat w chwili obecnej są prowadzone czynności wyjaśniające.  

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: hor. szt. SG Tomasz Jarosz

           Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału  Straży Granicznej