sobota, 18 maja, 2024
artykuły

5 obywatelek Filipin zatrzymanych w Krakowie

228views

W środę 28 lutego funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie, w wyniku kontroli legalności pobytu przeprowadzonej w stolicy Małopolski, zatrzymali 5 obywatelek Filipin.

Cztery Filipinki wjechały do Polski w połowie sierpnia 2023 r. Natomiast trzy miesiące później złożyły  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do Wojewody Małopolskiego. Zrobiły to już w trakcie nielegalnego pobytu na terytorium RP, kiedy nie posiadały żadnego dokumentu legalizującego ich pobyt. Dodatkowo, karty pobytu na podstawie których kobiety przebywały w RP, figurowały w bazach danych jako unieważnione i podlegające zatrzymaniu.

W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Krakowie wydał wobec każdej z czterech obywatelek Filipin decyzję o zobowiązaniu do powrotu  wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

Natomiast w wyniku czynności kontrolno-weryfikacyjnych przeprowadzonych wobec piątej z zatrzymanych kobiet ustalono, iż cudzoziemka przyleciała do Zagrzebia (strefa Schengen) pod koniec czerwca 2023 r. Miesiąc później przyjechała do Polski z zamiarem podjęcia pracy. W połowie listopada ubiegłego roku –  nie posiadając tytułu pobytowego na terytorium RP – złożyła wniosek o kartę pobytu do MUW w Krakowie. Wcześniej przebywała w strefie Schengen na podstawie chorwackiej Karty Pobytu,  która uprawniała ją do podróżowania w tejże strefie 90 dni w ciągu 180. Cudzoziemka ten termin przekroczyła. Obywatelce Filipin, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 314 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, wręczono pouczenie o obowiązku niezwłocznego wyjazdu do państwa członkowskiego, które wydało jej tytuł pobytowy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej