sobota, 18 maja, 2024
artykuły

Białorusinkę, dwóch Marokańczyków oraz Mołdawianina zatrzymano w Małopolsce i Kielcach

163views

We wtorek 12 marca br. strażnicy graniczni z Placówek SG w Krakowie, Tarnowie i Kielcach zatrzymali m. in. obywatelkę Białorusi, dwóch Marokańczyków oraz jednego Mołdawianina. Wobec cudzoziemców Komendanci Placówek SG wydali decyzje o zobowiązaniu do powrotu.

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie zatrzymali obywatela Maroko. 27-letni mężczyzna wjechał do Polski pod koniec sierpnia 2021 r., posiadał zezwolenie na pobyt czasowy ważne do końca lipca 2023 r. W związku z tym Komendant Placówki SG w Krakowie wydał wobec mężczyzny decyzję o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

Pogranicznicy z Tarnowa wszczęli kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców w jednej z tarnowskich restauracji. W trakcie prowadzonych czynności wylegitymowali, a następnie zatrzymali 37-letniego Marokańczyka, wykonującego pracę na rzecz kontrolowanej firmy. Okazało się, że cudzoziemiec przebywa w Polsce nielegalnie, nie spełniając warunków wjazdu i pobytu na terytorium RP. Mężczyzna podczas kontroli przedstawił kartę pobytu ważną do połowy grudnia ubiegłego roku. Obywatel Maroka złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę do Wojewody Małopolskiego, lecz dokonał tego w czasie nielegalnego pobytu – po wygaśnięciu ważności wcześniejszego zezwolenia na pobyt czasowy. Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w terminie 30 dni.

Tarnowscy funkcjonariusze SG w m. Muszynka (pow. nowosądecki) przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP wobec 8 obywateli Mołdawii. Kontrola wykazała, iż jeden z nich przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie. Cudzoziemiec  przebywał w strefie Schengen 39 dni niezgodnie z przepisami. Komendant PSG w Tarnowie wydał wobec 19-letniego Mołdawianina decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

Natomiast funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach zatrzymali 18-letnią obywatelkę Białorusi.  Cudzoziemka okazała do kontroli ważny paszport oraz kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego, która utraciła ważność 8 marca br. Kobieta nie posiadała innego ważnego tytułu pobytowego uprawniającego do pobytu w Polsce, w związku z tym została zatrzymana. Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach wydał cudzoziemce decyzję o zobowiązaniu do powrotu, w której określił zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen przez okres 6 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

                Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej