poniedziałek, 15 lipca, 2024
artykuły

Łososińscy policjanci zapraszają na debatę ewaluacyjną 

339views

Zapraszamy do udziału w społecznej debacie ewaluacyjnej organizowanej przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej, która odbędzie się we wtorek, 3 października br. o godzinie 16:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej.  

Podczas debaty zostaną podsumowane wnioski i postulaty dotyczące bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej w Łososinie Dolnej, które zostały wypracowane na debacie wyjściowej, zorganizowanej 18 października 2022 roku. 

Debata jest kontynuacją cyklu spotkań pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, realizowanego przez policjantów sądeckiej komendy oraz podległych komisariatów. Debaty pozwalają z jednej strony diagnozować aktualne zagrożenia bezpieczeństwa, natomiast z drugiej – umożliwiają określenie i zaplanowanie sposobów rozwiązania zdiagnozowanych problemów zgodnie z oczekiwaniami społecznymi oraz zasobami i możliwościami podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Andrzej Gulewicz  MTV24 

Źródło: Aneta Izworska

             Zespół ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu