środa, 24 kwietnia, 2024
artykuły

Warto zwracać uwagę na dokumenty

274views

Z uwagi na braki w dokumentach uprawniających do przekroczenia granicy, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach musieli odmówić wjazdu do Polski obywatelowi Wielkiej Brytanii oraz nie zezwolić na wyjazd z kraju dwóm obywatelom Polski.

W pierwszym przypadku do odprawy paszportowej na kierunku wjazdowym do RP zgłosił się obywatel Wielkiej Brytanii. W trakcie kontroli mężczyzna okazał brytyjski paszport, w którym stwierdzono brak kilku stron. Zniszczony dokument, wypełniający znamiona art. 276 kk, nie uprawniał Brytyjczyka do przekroczenia granicy. W związku z tym cudzoziemcowi  wydano decyzję o odmowie wjazdu do Polski.

W drugim przypadku nie zezwolono na wyjazd z RP dwóm obywatelom Polski. Młodzi ludzie podróżowali pod opieką dziadka, który podczas kontroli przedstawił brytyjskie paszporty dzieci, w których stwierdzono brak stempli kontroli granicznej. W trakcie czynności ustalono, że dzieci są obywatelami Polski, a granicę przekroczyli na podstawie ważnych polskich dowodów osobistych w lutym br. W związku z tym, że nie posiadali przy sobie innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy, nie zezwolono na wyjazd z Polski. Opiekuna poinformowano o konieczności przekraczania granicy przez obywateli polskich na podstawie polskich dokumentów.

***

APELUJEMY!!!

Upewnij się, czy masz wszystkie niezbędne dokumenty. Sprawdź ich ważność i stan!

Swój ważny dokument musi posiadać również dziecko.

Każdy, bez względu na wiek, musi mieć dokument uprawniający do przekroczenia granicy. W zależności od kierunku podróży potrzebny jest dowód osobisty lub paszport oraz wiza (jeśli jest wymagana). Przed planowaną podróżą należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie wymagane dokumenty oraz – co najważniejsze! – sprawdzić ważność i stan dokumentów oraz wymogi kraju docelowego.

Podczas podróży po krajach Unii Europejskiej, pomimo braku kontroli na granicy wewnętrznej, trzeba posiadać ważny dokument potwierdzający naszą tożsamość i obywatelstwo, czyli dowód osobisty lub paszport. W przypadku ewentualnej kontroli na terenie innego kraju w ten sposób wykażemy, że przysługuje nam prawo do swobodnego podróżowania.

Zgodnie z art. 3 ustawy o obywatelstwie polskim, obywatel Polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel Polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Przypominamy również, że do 2 marca 2024 r. prowadzone są kontrole graniczne na granicy polsko-słowackiej na wjazd do RP. Granicę można przekraczać w wyznaczonych miejscach, więcej informacji….

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/12657,Przedluzenie-kontroli-granicznych-na-granicy-ze-Slowacja.html

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

                Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej