czwartek, 13 czerwca, 2024
artykuły

Cudzoziemcy zatrzymani w Krakowie

451views

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie realizowali czynności służbowe w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wynikiem działań było zatrzymanie dwóch cudzoziemców.

Zatrzymani cudzoziemcy to obywatel Turcji oraz obywatel Turkmenistanu. Podczas kontroli przedstawili swoje paszporty oraz wizy, które straciły ważność.  Turek oświadczył, iż do strefy Schengen wjechał w styczniu 2023 roku samochodem osobowym przez Bułgarię, Węgry, Niemcy do Francji. Następnie z Francji udał się do Polski, gdzie podjął pracę w firmie budowlanej. Obywatel Turkmenistanu podobnie jak zatrzymany Turek oświadczył, że do strefy Schengen również wjechał w styczniu 2023 roku samochodem osobowym przez Węgry. Następnie z Węgier udał się do Polski, gdzie podjął pracę w Warszawie.

Obaj mężczyźni zamierzali złożyć wniosek w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, gdyż wiza przedstawiona do kontroli straciła ważność. Jak wynika z przeprowadzonych sprawdzeń oraz oświadczeń cudzoziemców, nie uzyskali oni żadnych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium RP, a także na terytorium innych państw Schengen.

W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Krakowie po rozpatrzeniu sprawy wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału  Straży Granicznej