niedziela, 26 maja, 2024
artykuły

Gruzin zobowiązany do powrotu

366views

Po przeprowadzonej kontroli legalności pobytu obywatela Gruzji, funkcjonariusze z Placówki SG w Tarnowie ujawnili jego nielegalny pobyt w Polsce, co skutkowało zobowiązaniem cudzoziemca do powrotu.

W trakcie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez funkcjonariuszy tarnowskiej placówki SG w Nowym Sączu ujawniono 44-letniego Gruzina i ustalono, że przebywa na terytorium Polski nielegalnie, nie spełniając warunków wjazdu i pobytu.

Po weryfikacji dokumentów cudzoziemca stwierdzono, że wjechał on do Strefy Schengen pod koniec sierpnia 2022 na podstawie paszportu biometrycznego. Gruzin przez Węgry udał się do Francji, gdzie przebywał do lipca bieżącego roku. Następnie udał się samochodem przez Niemcy do Polski, do której wjechał 23 lipca br.

Funkcjonariusze SG ustalili, że obywatel Gruzji nie posiadał wizy, ani innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu na  terytorium Polski. Ponadto przekroczył dopuszczalny okres pobytu w Strefie Schengen w ruchu bezwizowym o 244 dni.

Komendant PSG w Tarnowie wydał na podstawie ustawy o cudzoziemcach decyzję zobowiązującą Gruzina do powrotu w terminie do 8 dni i orzekł wobec niego zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen przez okres 12 miesięcy.

Andrzej Gulewicz MTV24

Źródło:  mjr SG Dorota Kądziołka Rzecznik Prasowy

Komendanta  Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu