niedziela, 16 czerwca, 2024
artykuły

W Krakowie zatrzymano troje obywateli Turcji

218views

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie w wyniku kontroli legalności pobytu, przeprowadzonej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zatrzymali troje obywateli Turcji (1 kobietę i 2 mężczyzn).

Dwoje z cudzoziemców wjechało do Polski z Niemiec. Posiadali oni nieważne wizy niemieckie. Tłumaczyli, iż przyjechali na terytorium RP celem podjęcia pracy.

Natomiast trzeci z Turków przyjechał na nieważnej wizie czeskiej, najpierw w ramach turystyki pobytowej, a następnie postanowił zostać w Polsce i podjąć pracę.

Pobyt obywateli Turcji na terytorium RP był nielegalny. Żaden z cudzoziemców w dniu kontroli nie posiadał dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w RP, a także na terytorium innych państw strefy Schengen.

W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Krakowie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna DROŻDŻ

               Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej