czwartek, 23 maja, 2024
artykuły

Zakończono modernizację budynku Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie

191views

We wtorek 26 marca w Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie odbyło się uroczyste zakończenie projektu modernizacji budynku CWPiC.

Stronę polską podczas uroczystości reprezentowali: Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału SG – płk SG Renata Obrzut, Naczelnik Wydziału Granicznego Karpackiego Oddziału SG – ppłk SG Dariusz Michalik oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Tomasz Drożdżak i Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Krakowie – mł. insp. Wojciech Banach.

Natomiast ze strony słowackiej w spotkaniu udział wzięli: Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policyjnej Komendy Głównej Policji w Bratysławie – płk Ing Adrian Havelka oraz Komendant Wojewódzki Policji Republiki Słowacji w Żilinie – płk Mgr Roman Bilsky.

W roku 2018 strona słowacka rozpoczęła prace projektowe nad planem rozbudowy obiektu, a prace modernizacyjne zakończono pod koniec listopada 2023 r.

W dniu 1 grudnia 2023 roku funkcjonariusze Straży Granicznej powrócili do zmodernizowanego budynku CWPiC Trstena.

Podstawowe zadania realizowane przez Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie:

  • wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości;
  • koordynacja działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej;
  • przekazywanie informacji o popełnieniu przez obywateli Polski i Słowacji przestępstw na terenie państwa sąsiedniego;
  • przekazywanie informacji o ewentualnie występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podyktowanych np. skażeniem środowiska, kataklizmem, krytyczną sytuacją na drogach, imprezami masowymi z udziałem obywateli państw trzecich;
  • pomoc w przekazywaniu informacji pomiędzy instytucjami właściwymi do prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy;
  • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się np. problematyką uchodźczą i cudzoziemską;
  • wsparcie i koordynacja działań akcji ratowniczych w zakresie wymiany informacji z właściwymi instytucjami Polski i Słowacji;
  • udział w koordynacji czynności związanych z przekazywaniem oraz przyjmowaniem osób.

Kontakt do służby dyżurnej Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie (całodobowo): tel. (18) 261-16-22, fax: (18) 261-16-25, e-mail: pk.chyzne@strazgraniczna.pl

Rys historyczny

Współdziałanie ze stroną słowacką w Centrum Współpracy w Trstenie realizowane jest na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, sporządzonej  w Warszawie, dnia 23 marca 2004 r.

Historia Punktu Kontaktowego rozpoczyna się 30 kwietnia 2007 roku w budynku Przejścia Granicznego Chyżne – Trstena, gdzie na mocy Porozumienia między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Urzędem Policji Granicznej i do Spraw Cudzoziemców Prezydium Korpusu Policji Republiki Słowacji zostaje otwarty obiekt. Dokument został sygnowany 21 czerwca 2005 roku w miejscowości Spišská Stará Ves. Następnie 1 sierpnia 2009 roku Punkt Kontaktowy przekształca się w Centrum Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie na podstawie Porozumienia Wykonawczego między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych RS, Ministerstwem Finansów RS a Ministerstwem Finansów RP, Komendantem Głównym SG, Komendantem Głównym Policji o utworzeniu i zasadach działania Centrów Współpracy Policyjnej i Celnej w Trstenie i Barwinku, które zostało podpisane w Warszawie 31 lipca 2009.

W tym czasie w CWPiC Trstena pełniło służbę 6 funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału  Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz 6 funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji Republiki Słowackiej w Żilinie.

Od 1 kwietnia 2017 w CWPiC Trstena zostaje utworzone na okres próby stanowisko służbowe dla funkcjonariusza Policji RP, który jest delegowany z Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP Kraków. W chwili obecnej w CW służbę pełni 2 funkcjonariuszy Policji RP.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: Justyna Drożdż

            Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej