niedziela, 16 czerwca, 2024
filmy

Muszyna realizuje projekt stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej – ul. Leśnej

400views

Muszyna  26 września 2023r.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ruchom masowym zbocza góry, a także zabezpieczenie drogi gminnej na odcinku ok. 182 m. ul. Leśnej w Muszynie. Prace obejmują roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia skarpy po prawej stronie drogi pomiędzy drogą gminną a rzeką Poprad.

Dzięki tej inwestycji wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców, którzy są zagrożeni ruchami masowymi w postaci osuwiska w ciągu drogi gminnej z Muszyny do Leluchowa i Dubnego, prowadzącej również do przejścia granicznego ze Słowacją.

Realizacja projektu przyczyni się głównie do ograniczenia wystąpienia ryzyka przerwania drogi gminnej i uniemożliwienia mieszkańcom Leluchowa i Dubnego dotarcia do pozostałych części gminy, w tym do miejsc pracy, nauki czy ośrodków zdrowia lub szpitali, a więc normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Zapewni również ciągły ruch międzynarodowy poprzez przejście graniczne.

Zakres inwestycji:

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  • rozbudowa jezdni,
  • przebudowa zjazdu indywidualnego,
  • budowa odwodnienia z korytek prefabrykowanych,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • zabezpieczenie osuwiska,
  • wykonanie urządzeń wodnych,
  • budowa kanału technologicznego,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • prace rozbiórkowe,
  • wycinka drzew.

Projekt  realizowany jest według Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Relacja filmowa

Andrzej Gulewicz  MTV24