niedziela, 26 maja, 2024
filmy

Postpenalne modele inkluzji społecznej w  ujęciu teoretycznym i aplikacyjnym

610views

Krynica-Zdrój  27-29 września 2023r.

W Krynicy-Zdroju po raz  IX a sumarycznie X spotkali się specjaliści z zakresu readaptacji aby rozmawiać, wymieniać się doświadczeniami, kompetencjami  i wiedzą, które mają spowodować, żeby lepiej, skuteczniej współpracować i pracować na co dzień z osobami, które jeszcze odbywają karę pozbawienia wolności ale są już przygotowane do opuszczenia murów więzienia. Wydarzenie krynickie jest wynikiem realizowanego projektu, który dotyczy ośrodka pomocy postpenitencjarnej w Nowym Sączu, finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.  67 osób z całego kraju przyjęło zaproszenie i po raz kolejny trzy dni merytorycznie, poprzez dyskusje, wysłuchanie wykładów poświęca ten czas na wspólną wymianę myśli i edukację.

Stowarzyszenie zajmuje się pomocą postpenitencjarną, a tradycja już cyklicznych krynickich spotkań, nie tylko pozwala integrować środowiska więzienne, probacyjne , naukowe czy pozarządowe ale stanowi też taką dobrą okazję i przestrzeń do tego aby wspólnie rozmawiać o dobrej praktyce, o najnowszych doniesieniach naukowych, czy korzystać, czerpać z wiedzy innych, wysokiej klasy prelegentów i wykładowców mają w obszarze readaptacji społecznej nie tylko wiele do powiedzenia, ale sami też często zajmują się nią zawodowo, więc integrują wiedzę praktyczną z wiedzą naukową.

Rozmawiali:

Marcin Kałużny – Prezes Stowarzyszenia Sursum Corda,  Krzysztof Jasiński – Stowarzyszenie Sursum Corda

Relacja filmowa

Andrzej Gulewicz  MTV24