sobota, 18 maja, 2024
artykuły

Turek, Indonezyjczyk i Polak zatrzymani, a Ukrainiec nie wjechał do RP

187views

Wczorajszy dzień dla funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej obfitował w wiele zdarzeń. Efektem podejmowanych przez Pograniczników czynności, było zatrzymanie obywateli Turcji i Indonezji oraz poszukiwanego Polaka. Natomiast obywatelowi Ukrainy odmówiono wjazdu na terytorium RP.

Już przed południem funkcjonariusze z Placówki SG w Krakowie-Balicach, w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi, odmówili wjazdu na terytorium RP 25-letniemu obywatelowi Ukrainy.

Mężczyzna po przylocie samolotu rejsowego z Antalyi zgłosił się do odprawy paszportowej na kierunku wjazdowym do RP. W trakcie kontroli okazał niebiometryczny paszport wydany przez władze Ukrainy. Nie posiadał wizy w paszporcie, ani innego dokumentu pobytowego. W związku z powyższym wydano mu decyzję o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Parę chwil później, również na kierunku wjazdowym do Polski, Pogranicznicy zatrzymali 28-letniego obywatela Polski z powiatu limanowskiego. Dane mężczyzny figurowały w dostępnych bazach, jako osoby poszukiwanej przez Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu, celem zatrzymania i doprowadzenia do najbliższego Aresztu Śledczego i odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 90 dni. Zatrzymany Polak został osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie.

Natomiast funkcjonariusze z Placówki SG w Krakowie w wyniku kontroli legalności pobytu, przeprowadzonej w miejscowości Kraków zatrzymali 35-letniego obywatela Turcji. Cudzoziemiec wjechał na terytorium Schengen w styczniu 2023 r. przez LPG Ateny na podstawie ważnego paszportu oraz wizy krajowej ważnej do kwietnia 2023 r. Mężczyzna po przylocie do Polski złożył wniosek o pobyt czasowy u Wojewody Łódzkiego, który ze względu na braki formalne został odrzucony. Ostatnim dniem legalnego pobytu Turka był ostatni dzień lipca ubiegłego roku – cudzoziemiec przebywał na terytorium RP nielegalnie 239 dni.

Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, orzekając jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i Strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.

Ponadto funkcjonariusze Placówki SG w Zakopanem prowadząc rozpoznanie w miejscowości Mała Wieś (powiat wielicki), przeprowadzili kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP. W jej konsekwencji zatrzymali 34-letniego obywatela Indonezji. Mężczyzna został zatrzymany ponieważ przebywał na terytorium RP bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim. Cudzoziemiec przedstawił do kontroli paszport wraz zamieszczoną w nim polską wizą krajową wydaną przez Konsula w Dżakarcie, która utraciła już ważność. Ustalono, iż ostatni wjazd 34-latka na terytorium państw strefy Schengen nastąpił w lipcu 2022 r. przez lotnicze przejście graniczne Warszawa-Okęcie. Do Polski przyjechał w celu podjęcia pracy i od tamtej pory nie wyjeżdżał z jej terytorium. Z uwagi, że nie posiadał on żadnych dokumentów uprawniających go do pobytu na terytorium RP w sposób legalny,

Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem wydał decyzję o zobowiązaniu do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 6 miesięcy.

Andrzej Gulewicz  MTV24

Źródło: chor. szt. SG Tomasz Jarosz

            Starszy Specjalista Zespołu Prasowego Komendanta Oddziału Straży Granicznej