niedziela, 26 maja, 2024
filmy

Modernizacja linii kolejowej 104 Chabówka – Nowy Sącz to już nie projekt tylko realizacja

397views

Nowy Sącz 9 listopada 2023r.

Bardzo oczekiwana  od ponad 20 lat przez mieszkańców modernizacja linii Chabówka – Nowy Sącz stała się faktem. Rozpoczęła się wreszcie realizacja tak bardzo ważnej dla tego regionu inwestycji, w pierwszej fazie na odcinku linii kolejowej Klęczany–Nowy Sącz. Podróżni i mieszkańcy, m.in. Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Podhala oraz innych miejscowości zyskają nowe możliwości komunikacji, co korzystnie wpłynie na warunki życia.

Już od pewnego czasu trwają zaawansowane prace na odcinku linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz co  oznacza spełnienie wszelkich oczekiwań mieszkańców i turystów.  To już nie faza projektów tylko realizacja wielkiego przedsięwzięcia „Podłęże – Piekiełko”, obejmującego budowę nowej linii oraz odbudowę istniejącej trasy nr 104.

Inwestycja w efekcie ma zapewnić rozwój kolei na tym obszarze kraju a podróżnym umożliwić dostępność komunikacyjną, komfort i bezpieczeństwo, głównie i  przede wszystkim skrócić czas przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza w niecałe dwie godziny. Co w efekcie przełoży się na wzrost atrakcyjności transportu kolejowego.

We wrześniu br. wykonawca wkroczył planowo na przygotowany teren budowy i ruszył na dobre z robotami. Obecnie bardzo duża część torowiska od dworca kolejowego w Nowym Sączu w kierunku Chabówki została całkowicie rozebrana. Rozebrany został również wiadukt. W Każdym miejscu widać szeroko posuwające się prace, łącznie z wycinką niepotrzebnych drzew i krzewów oraz  wyrównywaniem wszelkich skarp na trasie budowy nowej infrastruktury kolejowej, w tym torów wraz z siecią trakcyjną oraz obiektów inżynieryjnych czy urządzeń do sterowania ruchem kolejowym.

W zakres  prac wchodzą również:  przebudowa stacji Marcinkowice oraz przebudowa przystanków Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto. Powstaną na nich nowe, wyższe perony, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przejście podziemne, winda i dojścia ułatwią dostęp do kolei wszystkim podróżnym. Zwiększy się dostępność komunikacyjna, zapewniony będzie komfort, bezpieczeństwo w połączeniach regionalnych, a także dalekobieżnych.

Relacja filmowa

Muzyka instrumentalna – Płyta: Odległe światy, utwór: Kosmiczny spacer

Andrzej Gulewicz  MTV24