poniedziałek, 15 lipca, 2024
filmy

Gigantyczna budowa linii kolejowej Nowy Sącz-Kraków nabrała wielkiego rozmachu

693views

Marcinkowice, Klęczany  17 marca 2024r.

Konsorcjum Budimeksu i Gülermak zawarło umowę z PKP PLK na kompleksowe wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 104 na odcinku Limanowa – bocznica Klęczany. Projekt o wartości 1,93 mld zł netto ma zostać zrealizowany w ciągu 31 miesięcy.

Projekt dotyczy modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz. Odcinek między Limanową a bocznicą Klęczany jest najdłuższym i najdroższym odcinkiem tej linii. Modernizacja jest istotna dla połączenia planowanej linii  Podłęże-Piekiełko z  Zakopanem i Nowym Sączem. Prace ruszyły w momencie podpisania umowy.

Realizowany odcinek jest szczególnie trudny ze względu na budowę  dwóch tuneli o łącznej długości 7,5 kilometra i 22 dużych obiektów mostowych i wiaduktów.

Na tej trasie będzie całkowicie przebudowana stacja kolejowa w Limanowej. Powstaną dwa nowoczesne perony i przejście podziemne. Wokół wybudowany zostanie nowy układ komunikacyjny – drogi dojazdowe, chodniki i wiadukty. PKP PLK S.A. podkreśla, że będzie to ważny fragment zmodernizowanej linii kolejowej 104.

Modernizacja linii kolejowej nr 104, łączącej Chabówkę, Rabkę, Mszanę Dolną, Tymbark, Limanową i Nowy Sącz stanowi pierwszą część projektu „Podłęże – Piekiełko” . Całe zadanie podzielone zostało na kilka etapów, a prace w ramach niektórych z nich już trwają – m.in. w Nowym Sączu, Chełmcu, Klęczanach czy też na trasie z Rabki-Zdroju do Mszany Dolnej.

Drugą częścią projektu „Podłęże – Piekiełko” jest budowa nowej linii kolejowej z podkrakowskiego Podłęża w kierunku południowym: do Tymbarku i Mszany Dolnej – czyli do modernizowanej linii kolejowej nr 104. 

Po zakończeniu inwestycji, czas przejazdu między Krakowem a Nowym Sączem skróci się do ok. godziny. W ten sposób subregion nowosądecki zyska szybkie połączenia ze stolicą województwa, a mieszkańcy miasta oraz okolicznych powiatów uzyskają nowe szanse rozwojowe. Natomiast czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego będzie wynosił niewiele ponad 1,5 godziny.

Płyta: W rytmie czasu.  Utwór: Jak zatrzymać czas

Relacja filmowa  i muzyka instrumentalna

Andrzej Gulewicz  MTV 24